AQUI FIQUEU EL VOSTRE NOM

Chiekh Diankong grup: C


 

L'adreça de la meva pàgina web en galeon.com és:
http://galeon.com/cheikhgoalkeeper/index.html


Exercici números

Exercici alfanumèric

Exercici alfanumèric

ex 4